www.MULTIPLIKATOR.dk

 

"Virksomheder og ledere befinder sig i øjeblikket i et krydspres mellem finansielle udfordringer og menneskelige behov, hvilket sætter et øget fokus på såvel de faglige som personlige og sociale kompetencer som leder."

Major Henrik Gildberg, tidl. chef for faggruppe ledelse, Hærens Officersskole

 

Personlig udvikling:

Multiplikator tilbyder personlighedsanalyser og coachingforløb til enkeltpersoner, som ønsker sparring omkring aktuelle eller kommende udfordringer i deres liv. Det kan være karriereskift, kompetenceafklaring, forberedelse til ansættelsessamtaler eller andre betydningsfulde og vigtige begivenheder i hverdagen eller blot ønsker et bedre kendskab til sig selv.

Organisationsudvíkling:

Mulitplikator tilbyder relationstræning af grupper og team med henblik på forbedret samarbejde og forståelse af det, som sker mellem gruppens medlemmerne. Resultatet af relationstræning har dokumenteret positiv effekt på gruppens effektivitet og samarbejde. Gennem forskellige øvelser opnår medlemmerne en større indsigt i, hvad der har betydning for relationerne og samarbejdet imellem dem. Et effektivt team dannes og evnen til problemløsning forbedres.

Multiplikator støtter med vejledning i forbindelse med kommende forandringer i organisationen, nyansættelser eller undervisning af personalegrupper. Vi tilbyder desuden uddannelsesprogrammer, der giver eller udbygger forudsætningerne for ledelse af grupper, team eller andre organisationsformer.

Kurserne tilpasses de aktuelle forudsætninger. Der gives mulighed for at tilegne sig eller opdatere viden og færdigheder indenfor ledelses- og kommunikationsområdet.

Konsultativ metode:

Multiplikator tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed, idet vi anvender den konsulterende metode. Vi gennemfører derfor indledningsvis interviews, der skal afdække organisationens behov og sammensætter så i samråd med ledelsen det endelige indhold. Virksomheden får således skræddersyet et program, som dækker netop deres aktuelle behov.

Der lægges vægt på, at deltagerne får omsat teori til praktiske ledelseskompetencer, som er anvendelige i deres dagligdag. Indlæringen opbygges over teori, refleksion deltagerne imellem samt gennem praktiske øvelser til belysning af teorien.

Kurser og lederudviklingsprogrammer baseres  på bl.a. lederudviklingskoncepter fra Forsvarets officersuddannelse kombineret med den nyeste pædagogiske og organisationspsykologiske viden fra danske universiteter. Der er således tale om en kombination af afprøvede ledelsesredskaber og moderne psykologisk og pædagogisk viden.

 

Multiplikator er funderet i praktisk ledelse og psykologisk indsigt

 

 

        

 

 

 

Hvad er mine medarbejdere værd?

Hvad er det værd at have velmotiverede, glade og ikke mindst dygtige med-arbejdere - og som kan og vil samarbejde?

Kan du blive en bedre leder?

Mestre du et "balanceret lederskab", hvor du fokuserer på resultater, udvikling, relationer og stabilitet?

Får du følgeskab?

Kend din personlighed:

Bruger du alle facetter i din personlighed - kender du dine psykologiske præferencer?

Bruger du din indre mentale styrke til at sætte og nå dine personlige mål?

_____________________

For yderligere information:

Lone Tams Gildberg

Cand.pæd.psyk

Aut. psykolog

SAKT kognitiv terapeut

Læreruddannelse

 

Mobil: 2826 9353

Email: lone@multiplikator.dk

  
Autoriseret af Psykolognævnet
Medlem af Dansk Psykologforening

Medlem af organisations-psykologisk selskab

Medlem af selskab for adfærds- og kognitiv terapi

 

 
Henrik Tams Gildberg
Major i hæren
Lærer i ledelse, Hærens Officersskole
Organisationspsykologisk konsulent
Master i organisations-psykologi
 
 
Mobil: 4013 9353
 
 
Certificeret:
Jung Baseret Type
Analyse®
(JTI/MBTI/JBTA)
MSCEIT
Analyse®
Teamdiamanten®
BarOn EQ-i
 
Adresse:
Kærsangervej 63
4300 Holbæk
 
 
 
CVR: 27864848